C8222C12-4610-41E8-B957-3BC76F427517.jpg

Cinta Tort Cartró, Torrelles de Llobregat (Barcelona), 1995 

Creix a Torrelles de Llobregat entre camps, horts i una vella casa familiar. Estudia magisteri a la Universitat de Barcelona i marxa a Madrid on s'especialitza en Educació Artística. Al tornar comença a estudiar Belles Arts mentre ho combina amb la seva tasca com a docent i artista.

 

Cinta explora al llarg dels anys la seva vivència amb el cos i ens posa sobre la taula el seu imaginari. Polititza el malestar i ens mostra, no només la trobada radical amb el cos i la seva vulnerabilitat, sino també la seva vivència a l'entorn rural i la necessitat de reivindicar-se des de la perifèria.

INSTAGRAM

cintatortcartro@gmail.com